Archiv článků

Daně a účetnictví 2018

14.12.2017 22:48
Daně a účetnictví 2018 Hlavní daňové změny pro rok 2018 se týkají daní z příjmů. Drtivá většina daňových změn pro rok 2018 již byla schválena, ze změn daňových zákonů již čeká na dokončení legislativního procesu změna zákona o DPH doprovodným zákonem k novele zákona o platebním styku. Pro...

Formuláře přiznání k daním z příjmů za rok 2017

02.12.2017 19:38
Formulář přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017 Finanční správa zveřejnila formulář a příslušné přílohy k daňovému přiznání za rok 2017 - formuláře v pdf podobě jsou dostupné ZDE. Formuláře v .xml struktuře by měly být zveřejněny v průběhu prosince a od ledna by mělo být...

Finanční správa k základu daně z nabytí ve výši kupní ceny v úrovni bez DPH

26.11.2017 20:13
Změna správní praxe u základu daně z nabytí nemovitých věcí Při stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí, je-li nemovitá věc převáděna na základě kupní smlouvy, se porovnává: sjednaná kupní cena 75 % směrné hodnoty resp. ceny stanovené podle zákona o oceňování majetku a...

Výjimka z evidence tržeb nařízením vlády

13.11.2017 12:47
Nařízením může vláda stanovit okruh tržeb, jejichž evidence by znemožnila nebo ztížila plynulý nebo hospodárný provoz - tyto tržby nepodléhají evidenci tržeb. Dne 6.11.2017 vláda schválila prováděcí nařízení, které z evidence tržeb vyjímá osoby úplně a prakticky nevidomé a hluchoslepé, a to s...

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

07.11.2017 19:08
Právní úprava kontrolního hlášení byla do zákona o DPH zavedena na konci roku 2014 novelou č. 360/2014 Sb., a to s účinností od 1.1.2016. Novela zákona o DPH od 29.7.2016 přinesla změnu ve lhůtě pro podávání následného kontrolního hlášení po výzvě správce daně a dílčí změny pokut souvisejících...

Elektronická evidence tržeb

07.11.2017 19:00
Evidence tržeb (ET), označovaná též jako elektronická evidence tržeb (EET) je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Spolu se zákonem o ET byl přijat také doprovodný zákon pod č. 113/2016 Sb. - zákony jsou dostupné zde. Od 1.7.2017 byla v zákoně o evidenci tržeb formálně novelizována...

SDĚLENÍ FINANČNÍ SPRÁVY K UPLATNĚNÍ SRÁŽKOVÉ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD ROKU 2018

06.11.2017 00:04
SDĚLENÍ FINANČNÍ SPRÁVY K UPLATNĚNÍ SRÁŽKOVÉ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD ROKU 2018 Jednou z důležitých změn v daních z příjmů pro rok 2018 jsou nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti. Z příjmů plynoucích z dohod o provedení práce se bude...

ČNB od 3.11.2017 zvýšila některé úrokové sazby

02.11.2017 22:41
Po zvýšení od 4.8.2017 Bankovní Rada ČNB na svém zasedání 2.11.2017 opět zvýšila dvoutýdenní reposazbu a lombardní sazbu. Stejně jako nebyla k 4.8.2017 zvýšena diskontní sazba, nezvyšuje se tato sazba ani od 3.11.2017. Přehled sazeb: * dvoutýdenní repo  sazba 0,5 % od 3.11.2017  (od...

Nejvyšší správní soud ke zdanění zděděného vypořádacího podílu

31.10.2017 10:13
Nejvyšší správní soud ke zdanění zděděného vypořádacího podílu Dědici po zemřelém společníkovi sro velice často společnost opouštějí. Důvody mohou být různé - např. společenská smlouva neumožňuje, aby se dědic stal společníkem, nebo se dědic společníkem stane, ale jen na krátkou dobu a zděděného...

EET u tržeb z doplňkových činností od 1.1.2018

29.10.2017 21:18
EET U TRŽEB Z DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ OD 1.1.2018 Již od 1.12.2016 podléhají evidenci tržeb tržby za ubytovací a stravovací služby a od 1.3.2017 tržby z velkoobchodu či maloobchodu - metodika GFŘ však evidenci těchto tržeb, pokud jde o tržby z minoritní činnosti, nevyžaduje od 1.12.2016 resp....
Záznamy: 1 - 10 ze 73
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/