ČNB 27.9.2017 zachovala úrokové sazby

29.09.2017 22:17

Po zvýšení repo sazby a lombardní sazby ze dne 3.8.2017 Bankovní Rada ČNB na svém zasedání 29.9.2017 rozhodla zachovat stávající úrokové sazby:

* dvoutýdenní repo  sazba 0,25 %, naposledy změněná k 4.8.2017 (od 2.11.2012 do 3.8.2017 platila sazba 0,05 %, od 1.10.2012 do 1.11.2012 platila sazba 0,25 %, od 29.6.2012 do 30.9.2012 platila sazba 0,50 %, od 7.5.2010 do 28.6.2012 platila sazba 0,75 %),

* lombardní sazba 0,50 %, naposledy změněná k 4.8.2017 (od 2.11.2012 do 3.8.2017 platila sazba 0,25 %, od 1.10.2012 do 1.11.2012 platila sazba 0,75 %, od 29.6.2012 do 30.9.2012 platila sazba 1,50 %, od 7.5.2010 do 28.6.2012 platila sazba 1,75 %),

* diskontní sazba 0,05 %, naposledy změněná k 2.11.2012 (od 1.10.2012 do 1.11.2012 platila sazba 0,10 %, od 7.8.2009 do 30.9.2012 platila sazba 0,25 %).

Dvoutýdenní reposazba se použije pro výpočet úroků z prodlení podle nového občanského zákoníku, tj. podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. V závislosti na okamžiku vzniku prodlení úroky z prodlení za celou dobu prodlení činí:

Začátek prodlení Úrok z prodlení (p.a.)
1.1.2014 až 31.12.2017 8,05 %  
1.1.2018 až 30.6.2018 rozhodující bude reposazba účinná k 31.12.2%17 - pokud by zůstala reposazba na současné úrovni 0,25 %, činil by úrok z prodlení 8,25 % p.a.

Dvoutýdenní reposazba se používala také pro výpočet úroků z prodlení podle starého občanského zákoníku, tj. podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., v platném znění. V závislosti na okamžiku vzniku prodlení úroky z prodlení za celou dobu prodlení činí:

Začátek prodlení Úrok z prodlení (p.a.)
1.7.2013 až 31.12.2013 8,05 %
1.1.2013 až 30.6.2013 7,05 %
1.7.2012 až 31.12.2012 7,5 %
1.7.2010 až 30.6.2012 7,75 %

 

K výpočtu úroku z prodlení viz http://www.behounek.eu/news/uroky-z-prodleni-od-1-7-2010/.

Na základě dvoutýdenní reposazby ČNB stanovují správci daně úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu - tento úrok z prodlení se počítá počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně a odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V době prodlení od 1.1.2014 do 31.12.2017 úrok z prodlení podle daňového řádu činí 14,05 % p.a.

O úrokových sazbách rozhoduje bankovní rada ČNB, další zasedání bankovní rady ČNB se uskuteční v roce 2017 v těchto dnech:

  • 2.11.2017
  • 21.12.2017.

Chcete-li být informováni o novinkách z daňové a účetní oblasti, můžete se zaregistrovat k bezplatnému zasílání e-mailových novinek:

REGISTRACE K ODBĚRU E-MAILOVÝCH NOVINEK

 

Novinky můžete také sledovat na FACEBOOKU O DANÍCH

 

 

Také by Vás mohlo zajímat:

 

  
 

 

 

 

 

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/