Aktuálně k DPH 2017 - zvuková nahrávka

Nabízíme zvukový záznam v MP3 přednášky pořízený 13.2.2017 + podkladový materiál v pdf podobě + podrobný obsah s odkazy na podkladový materiál. Jako bonus získáte nahrávku loňské přednášky „Kontrolní hlášení a další nové povinnosti“ + další podklady (vysvětlivky Generálního ředitelství EK pro daně a cla k vymezení nemovitostí, služeb souvisejících s nemovitostmi atd., vysvětlivky k Intrastatu atd). Celková doba nahrávky je cca 5 hod 48 min. Cena nahrávky je 1.000,- Kč + DPH.

Pro objednávky použijte objednávkový formulář.

Jednotlivé části nahrávky a jejich délka

01_DPH_1_1_2016 …13 min, změny v DPH k 1.1.2016

02_DPH_1.pol._2016 …13 min, změny v DPH k 1.2.2016 a k 1.5.2016

03_DPH_novela_243_2016 …33 min, novela č. 243/2016 doprovodným zákonem k novému celnímu zákonu k 29.7.2016 resp. k 1.9.2016

04_DPH_podzim_zima_2016 …13 min, změny v DPH k 19.9.2016, 1.10.2016 (přenesení daňové povinnosti i služeb přístupu k sítím elektronických komunikací) a k 1.12.2016 (sazba DPH 15 % u stravování)

05_Intrastat …9 min, nové vysvětlivky k Intrastatu

06_platne_zmeny_2017 …11 min, změny k 1.1.2017, struktura následného kontrolního hlášení od 1.1.2017, sazba DPH 10 % u novin od 14.2.2017, částečné zrušení úpravy kontrolního hlášení k 15.2.2017 a k 31.12.2017

07_novela_1_4_2017 …55 min, přehled novely od 1.4.2017, zrušení právní úpravy pro společnost (sdružení) bez právní osobnosti

08_novela_1_4_2017_dokonceni …31 min, stručný přehled dalších změn novely od 1.4.2017

09_dalsi_zmeny_2017 …5 min, další projednávané změny v roce 2017

10_judikatura …12 min, aktuální judikatura DPH

11_zaklad_dane …10 min, k základu daně (např. doprava jako součást základu daně)

12_DPPD …21 min, datum povinnosti přiznat daň, změny ve vymezení data uskutečnění zdanitelného plnění, nová úprava přiznávání daně z přijatých úplat

13_priznavani_plnení …15 min, přiznávání pořízení zboží z jiného členského státu, přiznávání služeb ze zahraničí, přiznávání plnění osvobozených od daně

14_casovy_posun …12 min, důsledky uplatnění daně za nesprávné období

15_dovoz_vyvoz …6 min, změny u dovozu a vývozu

16_odpocet_dane …56 min, pravidla a změny u odpočtu daně, poměrný a krácený odpočet daně, úprava odpočtu daně, odpočet při pořízení automobilu používaného i pro soukromé účely

17_RPDP_2017 …5 min, změny u režimu přenesené daňové povinnosti od 1.4.2017

18_porizeni_z_JCS…7 min, pořízení zboží pod českým DIČ, pokud je přeprava ukončena v jiném členském státě

19_opravy…9 min, opravy základu daně a daně z důvodu změny ceny, z důvodu chyby

20_nemovitosti, 12 min, výklady finanční správy ke změnám od 1.1.2016, vymezení nemovitostí v prováděcím nařízení, vysvětlivky k prováděcímu nařízení

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/